FORA DE CAMP

Set itineraris per l'audiovisual català dels anys 60 als 90

Edita:
ACTAR i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Dirección: KRTU, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Textos: Jordi Balló, Aurora Corominas i Ramon Espelt
Coordinación: Silvía Duran
Colaboraciones: Filmoteca de Catalunya; Estudis de Comunicació Audiovisual i Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra; Societat General d'Autors i Editors

ISBN: 84-95273-09-8 (ACTAR) | ISBN: 84-393-4709-X (Generalitat de Catalunya) | Dep legal: B-12.303-1999

144 páginas [ página: 86 ]

català


< ····· >

  |  associated link  |  attached document