VÍDEO-VÍDEO - Fundació LA CAIXA

Edita: Centre d'Iniciatives i Experimentació per a Joves - Fundació LA CAIXA

Text: Antoni Mercader
Director Videografia SA
Professor associat Dep. Comunicació Audiovisual de la UAB

12 pàgines [ pàgina: 9 ]

català


< ····· >

  |  associated link  |  attached document