BIENNAL of BARCELONA
Young European Creators - PHOTOGRAPHY

Edita: Ajuntament de Barcelona

Excm. Alcalde de Barcelona: Pasqual Maragall i Mira
Regidor Comissionat per l'Alcaldia per al Projecte Jove:
Enric Truño i Lagares
Directora de la Biennal de Barcelona: Rosa Martinez i Delgado

Open Exhibition: Ramon David; Paco Freire; Gabriel Lacomba; Margarita Musach; Aleydis Rispa 
Textos: Manel Esclusa i Antonio Molinero

ISBN: 84-7609-315-2 | Dipòsit legal: B-26.945-89

92 pages [ pages: 22-25 ]

català | castellano | français | english  


< ····· >

  |  associated link  |  attached document