BIENNAL of BARCELONA 91

Edita: Ajuntament de Barcelona

Textos: Pasqual Maragall i Mira; Rosa Martínez; Manel Esclusa i Antonio Molinero Cardenal

Fotografia: Michel Quijorna, Gabriel Lacomba

DL: B-38.689-91
ISBN: 84-7609-489-2
9154631 - Impremta Municipal

Caja con los diferentes ámbitos [ separata de 12 páginas ]

català | castellano | english< ····· >

  |  attached document