NOVES IMATGES - La fotografia a Mallorca

Carlos Agustín | Joan Ramon Bonet | Pepe Cañabate | Toni Catany | Pere Coll | Pere Colom | Miguel Czernikowski | Amparo Garrido | Gabriel Lacomba | Miquel Massutí | Eduardo Miralles | Ramon Rabal | Sebastià Tarrassa | Agustí Torres

Edita: "Sa Nostra" Caixa de Balears
Producció: Factoria Cultural
Amb la col·laboració del: Consell Insular de Mallorca
Textos: Factoria Cultural; Pilar Ferrer Bascuñana (Consellera-Presidenta de la Comissió de Cultura del Consell Insular de Mallorca)

DL: PM 1108-1992

32 pages [ pages: 20, 21 ]

català


< ····· >

  |  associated link  |  attached document